út17052022

úterý, 23 listopad 2021 00:00

V úrovni angličtiny jsou Češi na chvostu Evropy. Lepší jazykovou vybavenost má 22 evropských zemí

V celosvětovém srovnávacím testu anglického jazyka spadli Češi meziročně z 19. na 27. příčku. Jde o největší propad napříč Evropou a Česko se tak stalo pátou nejhorší evropskou zemí v úrovni angličtiny. Znalost angličtiny u Čechů prudce klesá od čtyřicátého roku věku. Třicátníci a čtyřicátníci se ale oproti mladším ročníkům výrazně rychleji zlepšují.

 

Největší soukromá vzdělávací instituce na světě s názvem Education First letos pojedenácté zveřejnila výsledky celosvětového srovnávacího testu anglického jazyka. Zúčastnilo se ho 2,2 milionů lidí ze 112 zemí celého světa, kde angličtina není rodným jazykem. Nejlepší výsledky mají opakovaně Nizozemci dosahující „Velmi vysoké“ úrovně anglického jazyka. Českou republiku, která se propadla na 27. místo celosvětového žebříčku, oproti loňsku přeskočili například Slováci, Bulhaři nebo Řekové. Z evropských zemí dopadly hůře než ČR už jen Francie, Itálie, Španělsko a Ukrajina. Částečnou útěchou je, že i s letošním skóre* 563 bodů ČR patří mezi země s „Vysokou“ úrovní angličtiny (byť jen o pár bodů) na rozdíl od Španělska, Itálie a Ukrajiny, jejichž hodnocení stačí jen na „Průměrnou“ úroveň jazyka.

Otestovat se může každý

Například průměrný Holanďan se svou „Velmi vysokou“ úrovní angličtiny dokáže bez problému číst složitější texty včetně smluv a používá formu jazyka odpovídající společenské situaci, ve které se zrovna nachází. Rozezná drobné rozdíly mezi angličtinou obchodní, formální a přátelsky uvolněnou. Češi se svým zařazením „Vysoká“ úroveň znalosti anglického jazyka by neměli mít problém připravit pracovní prezentaci, podívat se v originálu na televizní show či si přečíst noviny. Španělé si s „Průměrnou“ angličtinou vystačí při přípravě emailů, při účasti na jednoduchých pracovních schůzkách a měli by rozumět slovům svých oblíbených písní. „Pokud vás zajímá, kde se na zmíněném žebříčku nacházíte vy osobně, můžete si standardizovaný test angličtiny vyzkoušet zdarma na efset.org,“ doporučuje Veronika Valčíková, Country manager Education First pro Českou republiku.

Největší zlepšení zaznamenali třicátníci

Nejlepších výsledků testu v Česku dosáhli mladí lidé ve věku 21-25 let, přičemž do 40 let je získané skóre velmi vyrovnané. Po čtyřicátém roce věku je úroveň anglického jazyka u Čechů nižší. Mezinárodní výsledky ale ukazují, že starší dospělí se nejvýrazněji ze všech věkových skupin zlepšují. Třicátníci se od roku 2015 v angličtině zlepšili až třikrát více než mladí lidé ve věku 20-25 let. „Tento trend jde proti zažité představě, že jazyky se snadno učí jen mladí lidé a že od určitého věku je pokrok nemožný. Pokud mají dospělí lidé dostatečnou motivaci (sociální nebo ekonomickou) a pravidelně zažívají praktické situace, kde jsou s jazykem konfrontováni, mohou své jazykové znalosti a dovednosti významně zlepšit v jakémkoliv věku,“ popisuje Veronika Valčíková z Education First.

Lepší angličtina, lepší pracovní příležitosti

V anglickém jazyce probíhá většina mezinárodních jednání a její znalost je klíčovým předpokladem pro sdílení vědeckých, technologických i obchodních inovací. „Po více než deseti letech výzkumu můžeme s jistotou potvrdit souvislost mezi znalostí angličtiny a životní úrovní obyvatelstva. Čím lepší angličtina, tím lepší podmínky pro život,“ shrnuje Veronika Valčíková a doplňuje: „Díky angličtině se můžeme nejen setkávat se zahraničními kolegy i sledovat Netflix, ale také porozumět společným výzvám lidstva a spolupracovat na řešeních od klimatické krize po udržení míru.“ Znalost anglického jazyka je tak stále více nezbytnou dovedností při hledání zaměstnání. V současnosti většina pracovních inzerátů vyžaduje od kandidátů znalost angličtiny (na různé úrovni). Obecně přitom platí, že čím lepší práce, tím vyšší požadavek na kvalitu angličtiny uchazeče.

Jenom škola nestačí

Osvědčený kurz s kvalitním lektorem je pro výuku jazyka zásadní, ale pro ještě lepší výsledky se vyplatí integrovat angličtinu do každodenní rutiny. „V pojetí tradičního českého vzdělávacího systému ani není možné, aby ze škol vycházeli již hotoví mluvčí angličtiny. Výuka nabízí určité vodítko, jak k jazyku přistupovat komplexně. Pro osvojení si angličtiny na nejvyšších jazykových úrovních je nutná součinnost ze strany žáka či studenta, a to zařazením angličtiny do každodenního života. Nemluvíme o cvičení gramatických úloh, ale o běžných činnostech, které přirozeně rozvíjí znalost jazyka a výrazně pomáhají k jeho zdokonalení,“ říká předseda správní rady gymnázia a základní školy PORG Martin Roman, který se dlouhodobě zabývá zkvalitňováním vzdělávání na českých školách. Sledování oblíbených pořadů v angličtině, čtení anglických knih nebo tisku, ideálně nahlas, nebo nastavení počítače a aplikací do angličtiny, to vše vás dokáže nečekaně posunout. Pokud potřebujete svou jazykovou úroveň skokově zlepšit v co nejkratším čase, je ideální volbou intenzivní kurz spojený s pobytem v zahraničí.

O Education First:

EF Education First je největší soukromá vzdělávací organizace s více než 43 tisíci zaměstnanci a 500 školami po celém světě. Letos pojedenácté zveřejňuje výsledky testu znalostí anglického jazyka English Proficiency Index (EPI). Celosvětového testování se zúčastnilo 2,2 milionů lidí ze 112 zemí světa.

*English Proficienci Index (EF EPI) je založen na výsledcích testů z EF Standard English Test (EF SET), který po celém světě používají tisíce škol, společností a vlád pro rozsáhlé testování, stejně jako miliony jednotlivých účastníků testů.